TERCÜMAN-I HAKİKAT

1878-1921 yılları arasında II.Abdülhamid devrinde (1876-1909 ) İstanbul’da çıkarılan dönemin önde gelen gazetelerinden Tercüman-ı Hakikât’in sosyal hayata dair konularda kaleme alınmış seçme makalelerin transkripsiyonu yapılmıştır.
Gazetede sosyal hayat ile ilgili olarak köle ticaretinin yasaklanmasına dair Osmanlı’nın ve Avrupa devletlerinin tutumu, Avrupa medeniyetinin Osmanlıdaki tecellisi, Osmanlı topraklarında yaşayan toplulukların birbirleriyle münasebetleri, Balkan göçmeni kadınların Anadolu kadınlarının ziynet eşyalarına tesiri, dönemdeki Osmanlı balıkçılığı ve diğer devletlerin kullandığı yöntemler, Osmanlı’da kurulan modern bir çiftliğin işleyiş şekli ve örnek alınması gereken faaliyetleri, Osmanlı’nın her devrine damgasını vuran yangın facialarına karşı alınan önlemler ve örnek olaylar, Osmanlı aliminin medeniyet tasviri gibi geniş ticari, iktisadi, maarifi, medeniyete dair konularda makaleler neşredilmiştir.